EuroFutur Elegance


"EuroFutur Elegance" е нова 3-камерна система с дълбочина на профила 70мм за производство на висококачествени входни врати от пластмаса.

Основна техническа характеристика е стоманеният усилител с възможнo най-големи размери, който гарантира висока стабилност на изделието. Специално предвидени изолационни камери придават на вратите много добри топлозащитни качества.Произведените с "EuroFutur Elegance" врати предлагат ефикасна защита срещу взлом: правоъгълната стоманена армировка с големи размери образува стабилна затворена рамка. Ъглите на крилото се подсилват от споените ъглови сглобки.

"EuroFutur Elegance" е система, която благодарение на подчертаната заобленост на крилата излъчва ярка индивидуалност. Тя предлага почти безкрайни възможности за архитектурно оформление при производството на входни и терасни врати със специфична нотка: чрез използването на различни шпроси и конструктивни форми и многообразие от пълнежи могат да се реализират най-разнообразни стилове.

Системата е за пример и по отношение на екологията: Пръв сред значимите производители в световен мащаб наред с употребата на рециклираните материали KÖMMERLING преминава и към влагането в производството на профили на свеж материал със стабилизатори изцяло на калциево-цинкова база.

Референтни обекти

Referenz d5 Referenz d4 Referenz d3 Referenz d2 Referenz d1

Бързо намиране