EuroFutur MD Classic с полуизместени равнини


Системата с полуизместени равнини с дълбочина на вграждане 70мм се отличава със завършен дизайн, а широките, скосени части на крилото се свързват в естетическо единство с изчистената линия на касата.
Коефициентът на топлопреминаване от Uf = 1,2 W/(m²K) позволява достигането на стандартите на нискоенергийната къща още с ценово изгодните еднокамерни стъклопакети.
Шумозащитата достига до тестовата стойност от RW,P =34 dB, със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.
Дебелина на стъклото до 39мм прави възможно поставянето на най-модерни топло- и шумозащитни стъкла.
Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост (клас 4) и плътност при проливен дъжд (клас 9A) отговарят на най-високите изисквания.

Предвидена е алуминиева капачка за всички размери крила и каси като с това цветовото разнообразие става почти безкрайно.

EuroFutur MD Classic halb-fl�chenversetztEuroFutur MD Classic halb-fl�chenversetzt mit Alu-Vorsatzschale
EuroFutur MD Classic с полуизместени равниниEuroFutur MD Classic с полуизместени равнини и алуминиева капачка


Бързо намиране