Прозоречни системи

Прозорците са проблясък.


Те свързват сградата с външния свят и концентрират погледите към улицата, внасят не само светлина, но и въздух и живот към вътрешността й. Прозорците придават на фасадата снага и дълбочина, дефинират нейната пространственост, обем, създават разнопосочни пространствени представи, създават атмосфера.

Но прозорците са и пресечни точки в архитектониката. Поради това те играят важна роля при вписването на ландшафта в дадена архитектурна концепция. Под влияние на далекоизточните - преди всичко японските - архитектурни традиции прозорците се явяват плавен оптически преход, размиващ границата между строителното тяло и природата.


Бързо намиране