GlassWin


на базата на технологиите за структурно остъкляване

Бъдещето на модерният прозорец вече започна.
Glass Win е прозоречна система с дълбочина на вграждане 70мм за производство на иновативни прозорци от пластмаса.
При тази система стъклото директно се свързва с рамката на крилото, техника, позната от изграждането на фасади.
Принципът на производство се базира на усилването на крилото чрез слепването му към стъпаловиден стъклопакет с многокомпонентно лепило като връзката предава силите на усукване към стъклопакета. Това позволява производството на елементи с размери, типични досега за ПВЦ прозорци изпълнени със значително по-масивни профили.
Освен това при системата GlassWin System отпада стоманената армировка на крилото, а оптимираната многокамерна конструкция гарантира най-добро разполагане на стъклопакета по отношение на топлотехниката. Тези два компонента допринасят за намаляване на топлинните загуби.
Чрез превъзходното си съотношение размер/стабилност GlassWin гарантира трайна функционална употреба на продукта.

Особената статика на конструкцията при GlassWin позволява изработването на по-тънки и поради това и по-елегантни рамки. Профилът на крилото изцяло се скрива зад стъклото и отвън е невидим. Така обитателите получават значително по-голям приток на светлина.


Бързо намиране