RolaPlus системи кутии за ролетни щори

Предимствата.


Топлозащита през зимата.
При затворени ролетни щори топлоизолацията на прозорци със стъклопакет през студените месеци се подобрява с около 25 процента.

Шумозащита.
Шумоизолацията на общата конструкция може да се подобри чрез задаване на съответно разстояние между прозорец и щора.

Сигурност.
Ролетните щори са неизменна величина при подсигуряване на собствеността и при защита на личното пространство. В затворено положение те опосредстват чувство на сигурност и защитеност.

Топлозащита през лятото.
Спуснатите ролетни щори предпазват от преките слънчеви лъчи и създават в помещенията уютен микроклимат.

Избягване образуването на мухъл.
Топлоизолационната функция служи също като бариера пред завишената влажност на въздуха в помещението и оттам за възпрепятстване образуването на мухъл в помещението.


Бързо намиране


Връзки